TEGEMOETKOMING

Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:

1. Scholierenvergoeding Amsterdam
De scholierenvergoeding is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau. De regeling maakt deel uit van de scholierenvergoedingen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), kijk op:  www.dwi.amsterdam.nl.

2. Jeugd Sport Fonds
Het Jeugd Sport Fonds (JSF) wil zoveel mogelijk kinderen laten sporten. Alleen een intermediair kan JSF aanvragen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij het kind. Bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt, vaak heeft de school van uw kind een intermediair, waarna u samen een aanvraag bij JSF kunt indienen.

Jeugd Sport Fonds en DOS Amsterdam: hoe werkt het?
1. Uw intermediair vraagt JSF-geld aan, te weten de jaarcontributie en het eenmalige inschrijfgeld à € 15.
2. U meldt het kind tegelijkertijd ook aan bij DOS Amsterdam, op de pagina Aanmelden. Het kind wordt op de wachtlijst geplaatst en kan starten zodra hij/zij aan de beurt is. Wachttijd duurt van enkele maanden tot anderhalf jaar. Zorg dat alle gegevens van het kind bij de ledenadministratie bekend zijn, dus ook het mailadres en telefoonnummer van de ouders/verzorgers.
3. DOS Amsterdam krijgt op een gegeven moment bericht van JSF dat de aangevraagde contributie is toegekend. Vervolgens kijkt de Ledenadministratie of er al plaats is in de les. Zo niet, dan blijft het kind op de wachtlijst staan totdat hij/zij aan de beurt is.
4. JSF keert contributie voor slechts 1 sportseizoen uit. Het kind kan dus 1 sportseizoen sporten bij DOS Amsterdam. Wil het kind daarna doorgaan bij DOS Amsterdam, dan dient opnieuw een aanvraag bij JSF te worden ingediend of de ouders betalen het lidmaatschap zelf via een automatische incasso.