TEGEMOETKOMING

Voor ouders kan het soms moeilijk zijn om alle kosten voor hun kinderen op te brengen. Om deelname aan een sportclub voor iedereen mogelijk te maken zijn er twee regelingen:

1. Scholierenvergoeding Amsterdam
De scholierenvergoeding is een regeling voor schoolgaande kinderen van 4 t/m 18 jaar die in Amsterdam wonen en van wie de ouders een inkomen hebben op bijstandsniveau. De regeling maakt deel uit van de scholierenvergoedingen van de Dienst Werk en Inkomen (DWI), kijk op:  www.dwi.amsterdam.nl.

2. Jeugdfonds Sport & Cultuur
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFS) wil zoveel mogelijk kinderen laten sporten. Alleen een intermediair kan JFS aanvragen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij het kind. Bijvoorbeeld een jeugdhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of maatschappelijk werker. Ga op zoek naar een intermediair bij u in de buurt, vaak heeft de school van uw kind een intermediair, waarna u samen een aanvraag bij JFS kunt indienen.

Jeugd Sport Fonds en DOS Amsterdam: hoe werkt het?
1. Uw intermediair vraagt JFS-geld aan, te weten de jaarcontributie en het eenmalige inschrijfgeld à € 15.
2. U meldt het kind tegelijkertijd ook aan bij DOS Amsterdam, op de pagina Aanmelden. In het formulier kunt u direct zien of er nog een plaatsje vrij is op de les van uw keuze. Zit de les vol, selecteer dan de optie “Ik schrijf me in op de Wachtlijst”.  Houd er we rekening mee dat de wachttijd kan oplopen van enkele maanden tot anderhalf jaar.
3. DOS Amsterdam krijgt op een gegeven moment bericht van JFS dat de aangevraagde contributie is toegekend. Vervolgens kijkt de Ledenadministratie of er al plaats is in de les. Zo niet, dan blijft het kind op de wachtlijst staan totdat hij/zij aan de beurt is.
4. JFS keert contributie voor slechts 1 sportseizoen uit. Het kind kan dus 1 sportseizoen sporten bij DOS Amsterdam. Wil het kind daarna doorgaan bij DOS Amsterdam, dan dient opnieuw een aanvraag bij JFS te worden ingediend of de ouders betalen het lidmaatschap zelf via een automatische incasso.

BELANGRIJK 1. Als uw kind meerdere uren turnt of deelneemt aan 1 of meerdere Freerun lessen, dan is de bijdrage Scholierenvergoeding of JFS niet voldoende om de volledige contributie te dekken. In dat geval wordt het verschil bij u in rekening gebracht als Eigen Bijdrage.

BELANGRIJK 2. Vraag bij het JFS altijd de maximale vergoeding aan van €300. Op die manier blijft er een bedrag over voor de aanschaf van turnkleding.