REGLEMENT

Lidmaatschap van DOS Amsterdam brengt rechten en verplichtingen met zich mee. Als u lid wordt van DOS Amsterdam verklaart u zich gelijktijdig akkoord met het Reglement DOS Amsterdam en de Huisregels.