OPZEGGEN

Het lidmaatschap kan uitsluitend per mail worden opgezegd, per half jaar. Het sportseizoen bestaat uit 2 delen:

Deel 1 loopt van medio september t/m januari
Deel 2 loopt van februari t/m juni

Opzegtermijn
Opzegging die geldt voor deel 1 moet uiterlijk vóór 31 mei bij de ledenadministratie binnen zijn. Opzegging die geldt voor deel 2 moet uiterlijk vóór 15 december bij de ledenadministratie binnen zijn.

Mailadres van de ledenadministratie: leden@dosamsterdam.nl

Als niet vóór de genoemde data wordt opgezegd, moet de halfjaarcontributie van het volgende seizoensdeel alsnog worden betaald. En dan kan uw kind dat seizoensdeel mee blijven doen aan de les.

Vermeld bij opzegging: lidmaatschapsnummer, voor- en achternaam kind, lesdagen/lestijden. En we vinden het ook fijn als u de opzegreden aan geeft.