CONTRIBUTIE

Om te kunnen gymmen, turnen en freerunnen moet je lid worden van DOS Amsterdam. Het lidmaatschap eindigt als er binnen de opzegtermijn per mail aan leden@dosamsterdam.nl is opgezegd en alle openstaande contributiegelden zijn voldaan. Lees hier meer over opzeggen lidmaatschap.

Het sportseizoen bestaat uit twee delen, elk van vijf maanden:
deel 1: loopt van september t/m januari
– deel 2: loopt van februari t/m juni

De contributie Turnen en Gymmen:
Voor sportseizoen 2018/2019 bedraagt de jaarcontributie  (te betalen in twee termijnen):
– 1 uur les per week: € 255,-
– 2 uur les per week: € 450,-
– 3 uur les per week: € 605,-
– 4 uur les per week: € 720,-
– 5 uur les per week: € 800,-
– 6 uur les per week: € 885,-
– 9 uur les per week: € 1.095,-
– 12 uur les per week: € 1.270,-

Deze bedragen zijn inclusief € 21,50 verplichte bondsbijdrage KNGU (jonger dan 16 jaar). Voor 16 jaar en ouder komt daar een kleine toeslag van € 4 per jaar bij.

De contributie Freerunnen:
Voor sportseizoen 2018/2019 bedraagt de jaarcontributie (te betalen in twee termijnen):
– 1,5 uur les per week: € 380-
– 3 uur les per week: € 645,-

Automatische incasso en het inschrijfformulier
Betaling van de jaarcontributie gebeurt in twee termijnen en uitsluitend met een machtiging tot doorlopende automatische incasso. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven dat u DOS machtigt, tot wederopzegging, om het eenmalige inschrijfgeld en de geldende contributie per half jaar te incasseren.
Het volledig ingevulde en ondertekende formulier moet binnen 5 dagen na de proefles bij de ledenadministratie binnen zijn, anders vervalt deelname aan de les.

Later instromen
Als uw kind in de loop van een seizoenshelft instroomt hoeft u in die seizoenshelft slechts een evenredig deel van de contributie te betalen. Een seizoenshelft bestaat altijd uit 5 maanden (september t/m januari en februari t/m juni). Bij later instromen staat elke maand of deel van een maand dat uw kind bij DOS sport, voor 1/5 deel van halfjaarscontributie. Tegelijkertijd wordt het eenmalige inschrijfgeld van 15 euro geïncasseerd. De erop volgende seizoenshelft betaalt u wel de normale halfjaarscontributie.

Hoe verstuurt u het inschrijfformulier?
1. Maak van het ingevulde inschrijfformulier een goed leesbare foto met uw smartphone of tablet. Of scan het ingevulde inschrijfformulier.
2. Mail de foto of de scan binnen 5 dagen na de proefles naar: leden@dosamsterdam.nl.

De incasso data
Het sportseizoen bestaat uit twee delen. In de eerste of tweede week van elk halfjaarseizoen wordt de contributie geïncasseerd en dit wordt aangekondigd met een mail inclusief factuur:
deel 1: eerste of tweede week van september
– deel 2: eerste of tweede week van februari
Wij verzoeken u dringend om ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

Inschrijfgeld
Elk nieuw lid betaalt eenmalig het inschrijfgeld van € 15,- dat automatisch bij de eerste contributiebetaling wordt geïncasseerd.

Vakanties
Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties.
Een uitzondering hierop geldt voor de kinderen die aan wedstrijdturnen meedoen. Tijdens de schoolvakanties gaat het wedstrijdturnen indien mogelijk door, behalve tijdens de zomervakantie. In aanloop naar een wedstrijd worden soms extra trainingen ingelast. De trainingen tijdens schoolvakanties en de extra trainingen worden apart doorberekend.