LESAANBOD

Van speelse kleutergym tot het meer serieuze wedstrijdturnen, de sport is breed en veelzijdig. Maar bij elke variant zie je naast het sportieve element vooral veel onderlinge saamhorigheid. Het is een prettige sport: je helpt elkaar, stimuleert de ander en hebt samen plezier.

Bij DOS Amsterdam vind je:
Kleutergymnastiek
Toestelturnen
Wedstrijdturnen
Free Running indoors

Klik hier voor het huidige lesrooster en de locaties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.