SAMENWERKING

KNGU
DOS Amsterdam is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU), één van de grootste sportbonden van Nederland met ruim 1.150 gymverenigingen en 260.000 sporters. De gymnastiekbond kent vijf districten.
DOS Amsterdam valt onder het KNGU district Mid-West. Dit district is opgedeeld in 10 geografische eenheden: rayons. DOS hoort bij het rayon Amsterdam. In een rayon zijn vrijwilligers actief om activiteiten (wedstrijden, evenementen en/of bijeenkomsten) te organiseren.

Sportservice Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft met Sportservice Amsterdam een ondernemende organisatie, die werkt aan een positief sportklimaat in heel Amsterdam en aan de verhoging van de kwaliteit van de sport. Sportservice Amsterdam kent vaste programma’s en producten zoals Topscore, Jump-in, de inzet van combinatiefuncties, verenigingsadvies, de verhuur van sport- en spelmateriaal bij de Sport-O-Theek en de planning en verhuur van alle Amsterdamse sporthallen.

Turnstad Amsterdam
DOS Amsterdam participeert in Turnstad Amsterdam. Dit samenwerkingsverband van 9 gymnastiekverenigingen zet de gymnastieksport beter op de kaart in Amsterdam.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.