BESTUUR

De kern van het huidige bestuur van DOS Amsterdam wordt
gevormd door:

  • Voorzitter: Maaike Verschuren
  • Penningmeester: Vacant
  • Secretaris: Liesbeth Beenen
  • Trainerszaken: Iriet Stel

Het bestuur is op zoek naar een betrokken vrijwilliger die de functie van coach voor de trainers op zich wil nemen. Meer weten? Stuur een mailtje naar leden@dosamsterdam.nl.

Ledenvergadering
Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Leden worden hiervoor uitgenodigd per mail en via een aankondiging op deze website. Tijdens de ledenvergadering komen zaken aan de orde zoals: jaarverslag, speerpunten van het beleid, begroting, de contributie en andere actuele onderwerpen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.