BESTUUR

De kern van het huidige bestuur van DOS Amsterdam wordt
gevormd door:
– Voorzitter: de heer Peter de Jong
– Penningmeester: mevrouw Maaike Kobossen
– Secretaris: mevrouw Liesbeth Beenen

Het bestuur is op zoek naar een betrokken vrijwilliger die de functie van coach voor de trainers op zich wil nemen. Meer weten? Stuur een mailtje naar leden@dosamsterdam.nl.

Ledenvergadering
Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. Leden worden hiervoor uitgenodigd per mail en via een aankondiging op deze website. Tijdens de ledenvergadering komen zaken aan de orde zoals: jaarverslag, speerpunten van het beleid, begroting, de contributie en andere actuele onderwerpen.
Algemene Ledenvergadering 13 juli 2016.