Donatie 1.000 euro ING fonds

ING Nederland fonds voor Medewerkers steunt verenigingen, goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Medewerkers van de bank kunnen een vereniging voor dit fonds aandragen.
Meisje Ella turnt in de Palmstraat bij DOS en haar moeder Corrie Souma-Ryan werkt bij ING. Corrie had een goed idee en vroeg een maand geleden bij het ING fonds een financiële bijdrage voor DOS Amsterdam aan.

Zodoende kregen we dit weekend supergoed nieuws van Corrie, want ING heeft een donatie van 1.000 euro toegezegd aan DOS Amsterdam. Wat een fantastisch bedrag!

We danken Corrie en het ING fonds heel hartelijk hiervoor, namens alle DOS-kinderen en trainers.

En natuurlijk zijn andere ouders van harte uitgenodigd om aan DOS te denken bij sponsoring, donaties en giften. Neem contact op met het bestuur om eventueel te overleggen en te bespreken wat er nodig en mogelijk is. Elke bijdrage is welkom en wordt van harte gewaardeerd!

Bestuur van DOS Amsterdam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.