Author Archives: admin

Twee weken kerstvakantie

De kerstvakantie komt er weer aan! Kinderen en trainers gaan van een welverdiende vakantie genieten:

– Voor de kinderen van kleutergym, recreatieturnen en freerunning geldt: er zijn geen lessen van zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017. Op maandag 9 januari 2017 starten alle lessen weer.
– De kinderen van het wedstrijdturnen hebben een mail ontvangen met aangepaste lestijden.

Graag wensen we iedereen sfeervolle feestdagen toe en een sportief en gezellig 2017!

Bestuur DOS Amsterdam

Donatie 1.000 euro ING fonds

ING Nederland fonds voor Medewerkers steunt verenigingen, goede doelen en maatschappelijke initiatieven. Medewerkers van de bank kunnen een vereniging voor dit fonds aandragen.
Meisje Ella turnt in de Palmstraat bij DOS en haar moeder Corrie Souma-Ryan werkt bij ING. Corrie had een goed idee en vroeg een maand geleden bij het ING fonds een financiële bijdrage voor DOS Amsterdam aan.

Zodoende kregen we dit weekend supergoed nieuws van Corrie, want ING heeft een donatie van 1.000 euro toegezegd aan DOS Amsterdam. Wat een fantastisch bedrag!

We danken Corrie en het ING fonds heel hartelijk hiervoor, namens alle DOS-kinderen en trainers.

En natuurlijk zijn andere ouders van harte uitgenodigd om aan DOS te denken bij sponsoring, donaties en giften. Neem contact op met het bestuur om eventueel te overleggen en te bespreken wat er nodig en mogelijk is. Elke bijdrage is welkom en wordt van harte gewaardeerd!

Bestuur van DOS Amsterdam

Pietengym voor de kleuters

pietengym-01Vanmiddag was er pietengym voor de kleuters van de maandag- en dinsdaglessen bij DOS Zuid. In hun mooiste pietenpakjes mocht iedereen oefenen met springen, klimmen, duikelen, balanceren over de dakrand, paardrijden en pakjes overgooien. En er waren natuurlijk pepernoten. Ook de groteren uit de les erna wilden het wel even uitproberen. Moe en voldaan gingen de kleuters na afloop naar huis met een klein cadeautje en een mooi pietendiploma.

pietengym-02Wil je nog even nagenieten? Er zijn meer foto’s te bekijken en te downloaden in het DOS Picasa-album.

Dank aan Willy, Cor, Regina, Luna en Noa voor het regelen en het begeleiden van deze leuke middag.

Wijziging opzegdatum

In verband met een verbeterde/vernieuwde inrichting van onze ledenadministratie is de opzegdatum voor komend seizoen vervroegd. De uiterste opzegdatum voor de tweede helft van het sportseizoen 2016/2017 wordt 15 december 2016 (in plaats van 31 december 2016).

Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Vermeld in de mail de voor- en achternaam van uw kind, de les (dag/tijd en locatie) die uw kind volgt en zo mogelijk het lidmaatschapsnummer.

Als niet voor de genoemde datum wordt opgezegd moet de halfjaarcontributie voor de 2e helft 2016/2017 alsnog worden betaald en kan uw kind gedurende die tweede helft van het seizoen natuurlijk ook gewoon blijven sporten.

De 2e helft van het seizoen 2016/2017 start op 1 februari 2017. Als u het lidmaatschap van uw kind opzegt, dan kan hij of zij tot 31 januari 2017 blijven deelnemen aan de lessen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie op emailadres: leden@dosamsterdam.nl

Vacatures voor trainers en assistenten

trainer_Kim_DOS AmsterdamWij zoeken per direct meerdere enthousiaste trainers en assistent-trainers met een voorliefde voor de turnsport.

Heb je zelf op turnen gezeten of vind je het gewoon leuk om kinderen op positieve wijze nieuwe turntrucjes aan te leren? Ben je goed in de omgang met jongeren? Geloof jij in die kleine stapjes voorwaarts, die een kind veel blijdschap en zelfvertrouwen kunnen geven? Sta dan even een momentje stil: want misschien is dit wel een leuke (bij)baan voor jou!

Gezocht: trainers, assistent-trainers en stagiaires
Bij DOS Amsterdam wordt in 9 locaties verspreid over de stad turnles gegeven. Aan zo’n 500 kleuters en meisjes/jongens in de leeftijd 6 tot 15 jaar. Er zijn recreatie- en wedstrijdlessen (van niveau D t/m Nationaal).
Per les is er meestal een trainer en een assistent-trainer of stagiaire. Voor alle functies zijn er openstaande vacatures.
– Aantal uren per week: in overleg
– Lestijden en locaties: in overleg en op geleide van het lesrooster.

Wat bieden wij:
– Dienstverband conform CAO sport, afgeleide tabel op nul urenbasis en een marktconform salaris.
– De mogelijkheid om binnen onze vereniging in overleg een lesbevoegdheid te halen.

Wat vragen wij:
– sportieve inzet en enthousiast voorbeeldgedrag;
– en positieve aandacht voor zowel het individu als de groepsdynamiek;
– de wil om kinderen echt iets te leren: nieuwe turntrucjes en oefeningen;
– voorbereiding van en deelname aan de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijd;
– deelname aan trainersoverleg;
– een passend diploma of in opleiding zijn tot een diploma, zoals KNGU licentie niveau 2,  3 of 4, ALO, CIOS/ROC Sport & Bewegen of modules bewegingsonderwijs.

Belangstelling:
– Bij belangstelling graag een mail sturen met motivatie en cv naar: iriet@dosamsterdam.nl en leden@dosamsterdam.nl.
– Voordat je aangenomen wordt vragen wij je om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

We hopen snel iets van je te horen!
Trainers en bestuur van DOS Amsterdam (augustus 2016)

Enthousiasme bij Onderlinge Wedstrijd

DOS Amsterdam Onderlinge Wedstrijd juli 2016Op zaterdag 9 juli 2016 zijn er zo’n 210 kinderen met hun ouders, zusjes, broers, opa’s en oma’s in turnzaal SportExperience. Daar vindt de Onderlinge Wedstrijd 2016 van DOS Amsterdam plaats, verdeeld over twee rondes.

Kinderen, van superjong tot tiener, laten zien wat ze in een jaar bij DOS Amsterdam hebben geleerd. Sommigen doen voor het eerst in hun leven aan een turnwedstrijd mee. Het moet gezegd: dapper is iedereen! Vechtend tegen de zenuwen, nadenkend over de oefenstof, soms wat trillend op de beentjes. Gelukkig zijn er volop trainers, begeleiders, ouders, vrienden en vriendinnen aanwezig om de zenuwen op te vangen, aan te moedigen en te applaudisseren.

DOS Amsterdam Onderlinge Wedstrijd 2016 warming upNa de vrolijke muziek van het opmarcheren start de opwarming: spieren losmaken, warm lopen, soepel worden. Daarna beginnen de rondes aan de turntoestellen. Elk kind gaat naar vier toestellen. De meisjes natuurlijk op brug, balk, vloer en sprong. De jongens op rek, vloer, sprong en voltige.

We zien dappere pogingen om op de balk te blijven staan, maar ook prachtige handstands, sprongen, arabieren, flikflakken en salto’s. Juist de mengelmoes van niveaus, de opperste concentratie en de wil om het allerbeste van jezelf te laten zien geeft deze dag echt iets bijzonders.DOS Amsterdam Onderlinge Wedstrijd 2016 vloer

Er worden prachtige resultaten neergezet, met grote en kleine persoonlijke overwinningen. Turnvriendinnen omarmen elkaar, geven high fives: het is een sport die verbroederd en verbind.

Als de jury de punten uitrekent gooien de kinderen even de remmen los door samen te dansen op het Koningslied Hupsakee. Na een groepsfoto volgt de plechtige prijsuitreiking. Elk kind krijgt een welverdiende medaille en een mooi diploma.

Tussen de twee wedstrijden door is de vloer nog even aan de wedstrijdmeisjes. Zij geven een spetterende demonstratie met dans, acrogym en prachtige turnoefeningen.

Wil je nog even nagenieten? Er zijn weer enorm veel leuke foto’s te bekijken en te downloaden in het DOS Picasa-album.

Graag danken wij alle ouders die zich op deze dag, maar ook in het afgelopen seizoen als vrijwilliger nuttig hebben gemaakt in de rol van jurylid, hulpmoeder, hulpvader, begeleider, contactouder, ledenadministratie, financiële administratie, personeelsbeheer, bestuurslid, fotograaf, enzovoorts, enzovoorts,….
En natuurlijk Marlou en Roxanne in het bijzonder voor het organiseren van deze geweldige dag!

We wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Een lieve groet van alle trainers

Algemene ledenvergadering 2016

Woensdag 13 juli 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van DOS plaatsgevonden. Hierbij een korte samenvatting:

Contributie
De aankondiging van de stijging van de contributie voor het komend seizoen is toegelicht. Er vallen subsidies vanuit de gemeente weg waardoor de zaalhuur voor DOS flink omhoog gaat, soms zelfs verdubbeld. Ook de KNGU heeft de bondscontributie per kind verhoogd. Wij zijn helaas genoodzaakt deze stijging door te voeren in de tarieven om de kosten te kunnen dekken.

De nieuwe tarieven voor seizoen 2016-2017 zijn als volgt vastgesteld.
Aantal uren les per week en de jaarcontributie in euro (inclusief bondsbijdrage):

1 uur            € 205,-
1,5 uur         € 290,-
2 uur            € 365,-
3 uur            € 490,-
4 uur            € 590,-
5 uur            € 655,-
6 uur            € 720,-
9 uur            € 895,-
12 uur          € 1.040,-

De contributie wordt halfjaarlijks geïncasseerd, de eerste afschrijving zal begin augustus plaatsvinden. Zorgt u alstublieft voor voldoende saldo op de rekening.

Bestuur
Het huidige bestuur blijft ook komend jaar in functie. Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:
– Voorzitter: de heer Peter de Jong
– Penningmeester: mevrouw Maaike Kobossen
– Secretaris: mevrouw Liesbeth Beenen

Verder werken wij met een geweldig team van vrijwilligers die meewerken aan het draaiende houden van onze club. Wij danken deze mensen hartelijk voor hun enorme inzet van afgelopen jaar en hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. Er zijn nog altijd taken die blijven liggen, dus mocht u tijd en zin hebben een paar uur per maand te helpen om DOS te ondersteunen, meld u zich dan bij de secretaris op email secretaris@dosamsterdam.nl. Vele handen maken immers licht werk, u bent van harte welkom!

Het bestuur van DOS Amsterdam

Naar de zomervakantie 2016

Beste ouders, verzorgers en turners, kortom alle leden,
Hopelijk sport uw kind (of uzelf) met veel plezier bij DOS Amsterdam!

De laatste lessen van dit sportjaar vinden plaats in de week van 4 t/m 8 juli. Het nieuwe seizoen start weer in de week van 5 t/m 9 september 2016. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
– De kleuters in Zuid (maandag en dinsdag) hebben op 11 en 12 juli nog hun laatste les;
– De wedstrijdkinderen trainen door tot 13 juli en starten weer op maandag 28 augustus.

Wilt u opzeggen?
Mocht u om wat voor reden dan ook aan het eind van dit sportseizoen willen stoppen, denkt u dan aan het opzegtermijn? Uiterlijk 7 juli 2016 ontvangen wij graag de eventuele opzegging per mail op mailadres: leden@dosamsterdam.nl, onder vermelding van voor- en achternaam, dag en tijdstip van de les. Na ontvangst checkt de penningmeester of alle contributies zijn voldaan, waarna het lidmaatschap kan eindigen.

Gewoon blijven sporten bij DOS?
Wilt uw kind (of uzelf) volgend sportseizoen dat start na de zomervakantie gewoon bij DOS blijven sporten? Dan hoeft u niets te doen. Het lidmaatschap en de door u afgegeven automatische incasso blijven gewoon geldig.

Een groep opschuiven
De trainer zal per klas beoordelen of uw kind op basis van zijn/haar leeftijd een groep moet opschuiven. Als dat het geval is, krijgt u of uw kind van de trainer daar bericht over, via een formuliertje of briefje.

Jeugd Sport Fonds (JSF)
Ouders van kinderen die gebruikmaken van het Jeugd Sport Fonds moeten er rekening mee houden dat de toegekende toelage slechts 1 jaar geldig is. U dient direct na de zomervakantie een nieuw verzoek bij JSF in te dienen via uw contactpersoon. Wilt u ons op de hoogte stellen van dat verzoek, per mail naar leden@dosamsterdam.nl.

Wachtlijsten
Tijdig opzeggen is ook fijn voor alle kinderen die bij DOS Amsterdam op de wachtlijst staan. Er staan zo’n 250 kinderen te popelen om te kunnen starten.

Trainers
Er zal een aantal wisseling van trainers zijn. Zo zullen Eveline en Lisette, die lesgeven op de Wethouder Verheijhal, DOS helaas gaan verlaten. Voordat de eerste lessen weer aanvangen zullen wij bekendmaken wie deze lessen volgend jaar gaan geven.

Diploma turnen
De turnafdeling van DOS zal volgend jaar beginnen met Diploma Turnen. Er zal gedurende het jaar oefenstof worden geturnd voor een te behalen diploma. Tijdens twee kijkdagen voor de ouders zullen de diploma’s aan de kinderen worden uitgedeeld.

Onderlinge wedstrijd op 9 juli 2016
Heeft u uw kind opgegeven voor de onderlinge wedstijd op 9 juli? Dan krijgt u uiterlijk aan het einde van deze week alle informatie via de trainer, onder andere ook over de tijd waarop uw kind is ingedeeld. 

Graag wensen wij u alvast een hele fijne zomervakantie!
met een sportieve groet van het Bestuur en vrijwilligers van DOS Amsterdam

Koppelwedstrijd een succes

Wedstrijdmeisjes van DOS Amsterdam turnden zondag 12 juni 2016 in een koppelwedstrijd. Via loting kreeg elk kind een maatje en met z’n tweeën gingen ze de strijd aan tegen de andere DOS-meisjes.

Een supergezellige wedstrijd waarin veel nieuwe aspecten werden geturnd, alvast ter voorbereiding op het komende seizoen.

Klik voor de foto’s op deze link naar Picasa.

 

Donatie 2.500 euro Schipholfonds

schipholfonds voor DOSDOS is één van de winnaars van de ‘Schiphol is jarig jeugdactie’ van het Schipholfonds. Op zaterdag 11 juni 2016 ontving DOS Amsterdam een donatie van 2.500 euro. Ton Egbers, voorzitter Schipholfonds overhandigde de cheque aan drie kinderen van DOS die als vertegenwoordigers voor de hele club optraden.
Er zijn nieuwe plofmatten, valmatten, plankolines en andere materialen nodig. Locaties van DOS willen graag nieuwe en betere turntoestellen. Vandaar dat kinderen van DOS bij het Schipholfonds geld hebben aangevraagd. En via de nieuwsbrief werden de ouders gevraagd om toch vooral op DOS te stemmen op de speciale stempagina van het Schipholfonds. En dat heeft geholpen, want wij vielen in de prijzen!!
Dank jullie allemaal, en dank aan het Schipholfonds. We zijn erg blij met de donatie van de ‘Schiphol is jarig jeugdactie’. Zodra de materialen zijn aangeschaft laten we het weten!

Het bestuur van DOS Amsterdam