Categoriearchief: Agenda

Twee weken kerstvakantie

De kerstvakantie komt er weer aan! Kinderen en trainers gaan van een welverdiende vakantie genieten:

– Voor de kinderen van kleutergym, recreatieturnen en freerunning geldt: er zijn geen lessen van zaterdag 24 december 2016 t/m zondag 8 januari 2017. Op maandag 9 januari 2017 starten alle lessen weer.
– De kinderen van het wedstrijdturnen hebben een mail ontvangen met aangepaste lestijden.

Graag wensen we iedereen sfeervolle feestdagen toe en een sportief en gezellig 2017!

Bestuur DOS Amsterdam

Wijziging opzegdatum

In verband met een verbeterde/vernieuwde inrichting van onze ledenadministratie is de opzegdatum voor komend seizoen vervroegd. De uiterste opzegdatum voor de tweede helft van het sportseizoen 2016/2017 wordt 15 december 2016 (in plaats van 31 december 2016).

Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Vermeld in de mail de voor- en achternaam van uw kind, de les (dag/tijd en locatie) die uw kind volgt en zo mogelijk het lidmaatschapsnummer.

Als niet voor de genoemde datum wordt opgezegd moet de halfjaarcontributie voor de 2e helft 2016/2017 alsnog worden betaald en kan uw kind gedurende die tweede helft van het seizoen natuurlijk ook gewoon blijven sporten.

De 2e helft van het seizoen 2016/2017 start op 1 februari 2017. Als u het lidmaatschap van uw kind opzegt, dan kan hij of zij tot 31 januari 2017 blijven deelnemen aan de lessen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie op emailadres: leden@dosamsterdam.nl

Vacatures voor trainers en assistenten

trainer_Kim_DOS AmsterdamWij zoeken per direct meerdere enthousiaste trainers en assistent-trainers met een voorliefde voor de turnsport.

Heb je zelf op turnen gezeten of vind je het gewoon leuk om kinderen op positieve wijze nieuwe turntrucjes aan te leren? Ben je goed in de omgang met jongeren? Geloof jij in die kleine stapjes voorwaarts, die een kind veel blijdschap en zelfvertrouwen kunnen geven? Sta dan even een momentje stil: want misschien is dit wel een leuke (bij)baan voor jou!

Gezocht: trainers, assistent-trainers en stagiaires
Bij DOS Amsterdam wordt in 9 locaties verspreid over de stad turnles gegeven. Aan zo’n 500 kleuters en meisjes/jongens in de leeftijd 6 tot 15 jaar. Er zijn recreatie- en wedstrijdlessen (van niveau D t/m Nationaal).
Per les is er meestal een trainer en een assistent-trainer of stagiaire. Voor alle functies zijn er openstaande vacatures.
– Aantal uren per week: in overleg
– Lestijden en locaties: in overleg en op geleide van het lesrooster.

Wat bieden wij:
– Dienstverband conform CAO sport, afgeleide tabel op nul urenbasis en een marktconform salaris.
– De mogelijkheid om binnen onze vereniging in overleg een lesbevoegdheid te halen.

Wat vragen wij:
– sportieve inzet en enthousiast voorbeeldgedrag;
– en positieve aandacht voor zowel het individu als de groepsdynamiek;
– de wil om kinderen echt iets te leren: nieuwe turntrucjes en oefeningen;
– voorbereiding van en deelname aan de jaarlijkse Onderlinge Wedstrijd;
– deelname aan trainersoverleg;
– een passend diploma of in opleiding zijn tot een diploma, zoals KNGU licentie niveau 2,  3 of 4, ALO, CIOS/ROC Sport & Bewegen of modules bewegingsonderwijs.

Belangstelling:
– Bij belangstelling graag een mail sturen met motivatie en cv naar: iriet@dosamsterdam.nl en leden@dosamsterdam.nl.
– Voordat je aangenomen wordt vragen wij je om een VOG (verklaring omtrent gedrag).

We hopen snel iets van je te horen!
Trainers en bestuur van DOS Amsterdam (augustus 2016)

Algemene ledenvergadering 2016

Woensdag 13 juli 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van DOS plaatsgevonden. Hierbij een korte samenvatting:

Contributie
De aankondiging van de stijging van de contributie voor het komend seizoen is toegelicht. Er vallen subsidies vanuit de gemeente weg waardoor de zaalhuur voor DOS flink omhoog gaat, soms zelfs verdubbeld. Ook de KNGU heeft de bondscontributie per kind verhoogd. Wij zijn helaas genoodzaakt deze stijging door te voeren in de tarieven om de kosten te kunnen dekken.

De nieuwe tarieven voor seizoen 2016-2017 zijn als volgt vastgesteld.
Aantal uren les per week en de jaarcontributie in euro (inclusief bondsbijdrage):

1 uur            € 205,-
1,5 uur         € 290,-
2 uur            € 365,-
3 uur            € 490,-
4 uur            € 590,-
5 uur            € 655,-
6 uur            € 720,-
9 uur            € 895,-
12 uur          € 1.040,-

De contributie wordt halfjaarlijks geïncasseerd, de eerste afschrijving zal begin augustus plaatsvinden. Zorgt u alstublieft voor voldoende saldo op de rekening.

Bestuur
Het huidige bestuur blijft ook komend jaar in functie. Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:
– Voorzitter: de heer Peter de Jong
– Penningmeester: mevrouw Maaike Kobossen
– Secretaris: mevrouw Liesbeth Beenen

Verder werken wij met een geweldig team van vrijwilligers die meewerken aan het draaiende houden van onze club. Wij danken deze mensen hartelijk voor hun enorme inzet van afgelopen jaar en hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. Er zijn nog altijd taken die blijven liggen, dus mocht u tijd en zin hebben een paar uur per maand te helpen om DOS te ondersteunen, meld u zich dan bij de secretaris op email secretaris@dosamsterdam.nl. Vele handen maken immers licht werk, u bent van harte welkom!

Het bestuur van DOS Amsterdam

Naar de zomervakantie 2016

Beste ouders, verzorgers en turners, kortom alle leden,
Hopelijk sport uw kind (of uzelf) met veel plezier bij DOS Amsterdam!

De laatste lessen van dit sportjaar vinden plaats in de week van 4 t/m 8 juli. Het nieuwe seizoen start weer in de week van 5 t/m 9 september 2016. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
– De kleuters in Zuid (maandag en dinsdag) hebben op 11 en 12 juli nog hun laatste les;
– De wedstrijdkinderen trainen door tot 13 juli en starten weer op maandag 28 augustus.

Wilt u opzeggen?
Mocht u om wat voor reden dan ook aan het eind van dit sportseizoen willen stoppen, denkt u dan aan het opzegtermijn? Uiterlijk 7 juli 2016 ontvangen wij graag de eventuele opzegging per mail op mailadres: leden@dosamsterdam.nl, onder vermelding van voor- en achternaam, dag en tijdstip van de les. Na ontvangst checkt de penningmeester of alle contributies zijn voldaan, waarna het lidmaatschap kan eindigen.

Gewoon blijven sporten bij DOS?
Wilt uw kind (of uzelf) volgend sportseizoen dat start na de zomervakantie gewoon bij DOS blijven sporten? Dan hoeft u niets te doen. Het lidmaatschap en de door u afgegeven automatische incasso blijven gewoon geldig.

Een groep opschuiven
De trainer zal per klas beoordelen of uw kind op basis van zijn/haar leeftijd een groep moet opschuiven. Als dat het geval is, krijgt u of uw kind van de trainer daar bericht over, via een formuliertje of briefje.

Jeugd Sport Fonds (JSF)
Ouders van kinderen die gebruikmaken van het Jeugd Sport Fonds moeten er rekening mee houden dat de toegekende toelage slechts 1 jaar geldig is. U dient direct na de zomervakantie een nieuw verzoek bij JSF in te dienen via uw contactpersoon. Wilt u ons op de hoogte stellen van dat verzoek, per mail naar leden@dosamsterdam.nl.

Wachtlijsten
Tijdig opzeggen is ook fijn voor alle kinderen die bij DOS Amsterdam op de wachtlijst staan. Er staan zo’n 250 kinderen te popelen om te kunnen starten.

Trainers
Er zal een aantal wisseling van trainers zijn. Zo zullen Eveline en Lisette, die lesgeven op de Wethouder Verheijhal, DOS helaas gaan verlaten. Voordat de eerste lessen weer aanvangen zullen wij bekendmaken wie deze lessen volgend jaar gaan geven.

Diploma turnen
De turnafdeling van DOS zal volgend jaar beginnen met Diploma Turnen. Er zal gedurende het jaar oefenstof worden geturnd voor een te behalen diploma. Tijdens twee kijkdagen voor de ouders zullen de diploma’s aan de kinderen worden uitgedeeld.

Onderlinge wedstrijd op 9 juli 2016
Heeft u uw kind opgegeven voor de onderlinge wedstijd op 9 juli? Dan krijgt u uiterlijk aan het einde van deze week alle informatie via de trainer, onder andere ook over de tijd waarop uw kind is ingedeeld. 

Graag wensen wij u alvast een hele fijne zomervakantie!
met een sportieve groet van het Bestuur en vrijwilligers van DOS Amsterdam

Meivakantie 2016

De meivakantie is niet voor alle scholen hetzelfde. Maar voor DOS Amsterdam is de meivakantie gepland van: maandag 25 april t/m zondag 8 mei. In die 2 weken is er geen les voor de recreatie turners, kleutergym en freerunning.

De wedstrijdturners hebben een mail gekregen met het vakantierooster.

Graag wensen wij iedereen een hele fijne vakantie!

Onderlinge wedstrijd: 9 juli 2016

Zaterdag 9 juli 2016 vindt de jaarlijkse DOS Onderlinge Wedstrijd plaats. Bijna alle DOS-kinderen laten die dag aan hun ouders en familie zien wat ze dit seizoen geleerd hebben! Een sportieve en vooral ook gezellige dag in turnzaal SportXperience in Amsterdam-Sloten.

Wie doen er mee?
Bijna alle kinderen die bij DOS Amsterdam sporten kunnen aan deze vriendschappelijke wedstrijd meedoen, dat zijn:
1. recreatie turners (met uitzondering van de kleutergroepen)
2. bij de wedstrijdafdeling: de jongtalentjes, de pre-instappers en de instappers

Wie doen er niet mee?
De kleutergroepen doen niet mee, zij zijn nog te jong.
De gevorderde wedstrijdturners en de freerunners doen niet mee met de wedstrijd, maar geven wel een flitsende demonstratie.

Uw kind doet mee, tenzij u uw kind afmeldt
Per mail ontvangt u binnenkort een bevestiging dat uw kind meedoet aan de Onderlinge Wedstrijd. Wij gaan er dus van uit dat uw kind gewoon mee doet!

Kan uw kind niet mee doen? Beantwoord onze mail dan met de boodschap dat uw kind niet mee doet.

Oefenen voor de wedstrijd
De trainer gaat tijdens de lessen de wedstrijdelementen oefenen. Natuurlijk kunt u thuis aan uw zoon of dochter vragen welke oefeningen hij/zij instudeert, en stimuleren dat uw kind de oefeningen uit het hoofd leert.

Verder: graag op tijd aanwezig zijn en de kledingadviezen opvolgen, zie de kledingrichtlijnen.

Is uw kind erg zenuwachtig voor de wedstrijd?
Als uw kind erg zenuwachtig of bang is, dan kunt u uitleggen dat het een vriendschappelijke wedstrijd is. Dat houdt in dat elk kind op deze dag een mooie medaille krijgt, inclusief een turndiploma! Het gaat om het meedoen en niet per se om het winnen.

Het wordt weer een gezellige dag! Graag zien we u allen op zaterdag 9 juli aanstaande!

Bestuur DOS Amsterdam

Open Dag: Meet&Greet en demo Olympisch Damesteam

Open Dag in SportXperience Amsterdam, zaterdag 9 april 2016 vanaf 11.00 uur
Kom je ook naar de spectaculaire Open Dag in het vernieuwde SportXperience in Amsterdam Sloten?

Nederlandse Dames Turnploeg 2016

 

 

 

– Demonstratie van leden van de Nederlandse Dames Turnploeg
– Meet & Greet met leden van de Nederlandse Dames Turnploeg
– Luchtacrobatiek demo door Noi Pakon
– Trampoline show
– Judo clinics met bekende Nederlandse Judoka’s
– Bikefitting en Tacx groepstrainingen
– Afhankelijk van het weer: free-running demo’s, bootcamps e.d.

Tijdens deze open dag is een deel van het Nederlandse Dames Turnploeg aanwezig. Zij gaan in augustus dit jaar naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De turnsters geven demo’s en er is een mogelijkheid voor een meet & greet.
Verder: diverse activiteiten waaronder een luchtacrobatiek demonstratie, spectaculaire trampolineshow en bekende judoka’s die judo-clinics geven. Veel aandacht ook voor het fietsen: bikefitting en tacx groepstrainingen. Met mooi weer zijn er buiten bootcamps en freerunning demo’s.

Details volgen later op: www.sportxperience.amsterdam.

Poster Meet & Greet Damesteam Turnen Olympische spelen.

Voorjaarsvakantie 2016

Ook dit jaar is de voorjaarsvakantie per school verschillend ingepland, sommige scholen hebben 2 weken vakantie, andere scholen 1 week.
DOS Amsterdam is met voorjaarsvakantie in de week van 29 februari t/m 6 maart 2016. In die week is er geen les voor de recreatie turners, kleutergym en freerunning.
De wedstrijdturners hebben een mail gekregen met het vakantierooster.

Fijne vakantie gewenst!

Turnen voor meisjes 16+ jaar

In de afgelopen tijd meldden meerdere meisjes in de leeftijd van 16 – 20 jaar zich bij DOS Amsterdam. Ze willen weer turnen zoals vroeger, of met de turnsport beginnen.

Trainer Daphne: ‘Veel meisjes stoppen met turnen als zij 12 à 14 jaar zijn. Door drukte op school, huiswerk enzo. Maar juist als school veel van je vraagt is het goed om te blijven sporten. Even wat anders doen, jezelf sportief uitdagen, samen met leeftijdsgenoten dus ook nog super gezellig!’.

Trainster Daphne gaat op vrijdagavond in Oud-Zuid een les van 2 uur geven aan meiden van 16 jaar en ouder. Iedereen is welkom wel of geen ervaring. Meld je aan voor een gratis proefles.