Wijziging opzegdatum

In verband met een verbeterde/vernieuwde inrichting van onze ledenadministratie is de opzegdatum voor komend seizoen vervroegd. De uiterste opzegdatum voor de tweede helft van het sportseizoen 2016/2017 wordt 15 december 2016 (in plaats van 31 december 2016).

Opzeggen kan alleen door een mail te sturen naar de ledenadministratie. Vermeld in de mail de voor- en achternaam van uw kind, de les (dag/tijd en locatie) die uw kind volgt en zo mogelijk het lidmaatschapsnummer.

Als niet voor de genoemde datum wordt opgezegd moet de halfjaarcontributie voor de 2e helft 2016/2017 alsnog worden betaald en kan uw kind gedurende die tweede helft van het seizoen natuurlijk ook gewoon blijven sporten.

De 2e helft van het seizoen 2016/2017 start op 1 februari 2017. Als u het lidmaatschap van uw kind opzegt, dan kan hij of zij tot 31 januari 2017 blijven deelnemen aan de lessen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u terecht bij de ledenadministratie op emailadres: leden@dosamsterdam.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.