Algemene ledenvergadering 2016

Woensdag 13 juli 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van DOS plaatsgevonden. Hierbij een korte samenvatting:

Contributie
De aankondiging van de stijging van de contributie voor het komend seizoen is toegelicht. Er vallen subsidies vanuit de gemeente weg waardoor de zaalhuur voor DOS flink omhoog gaat, soms zelfs verdubbeld. Ook de KNGU heeft de bondscontributie per kind verhoogd. Wij zijn helaas genoodzaakt deze stijging door te voeren in de tarieven om de kosten te kunnen dekken.

De nieuwe tarieven voor seizoen 2016-2017 zijn als volgt vastgesteld.
Aantal uren les per week en de jaarcontributie in euro (inclusief bondsbijdrage):

1 uur            € 205,-
1,5 uur         € 290,-
2 uur            € 365,-
3 uur            € 490,-
4 uur            € 590,-
5 uur            € 655,-
6 uur            € 720,-
9 uur            € 895,-
12 uur          € 1.040,-

De contributie wordt halfjaarlijks geïncasseerd, de eerste afschrijving zal begin augustus plaatsvinden. Zorgt u alstublieft voor voldoende saldo op de rekening.

Bestuur
Het huidige bestuur blijft ook komend jaar in functie. Het dagelijks bestuur bestaat momenteel uit:
– Voorzitter: de heer Peter de Jong
– Penningmeester: mevrouw Maaike Kobossen
– Secretaris: mevrouw Liesbeth Beenen

Verder werken wij met een geweldig team van vrijwilligers die meewerken aan het draaiende houden van onze club. Wij danken deze mensen hartelijk voor hun enorme inzet van afgelopen jaar en hopen dat we ook volgend jaar weer op jullie kunnen rekenen. Er zijn nog altijd taken die blijven liggen, dus mocht u tijd en zin hebben een paar uur per maand te helpen om DOS te ondersteunen, meld u zich dan bij de secretaris op email secretaris@dosamsterdam.nl. Vele handen maken immers licht werk, u bent van harte welkom!

Het bestuur van DOS Amsterdam

Comments are closed.