Naar de zomervakantie 2016

Beste ouders, verzorgers en turners, kortom alle leden,
Hopelijk sport uw kind (of uzelf) met veel plezier bij DOS Amsterdam!

De laatste lessen van dit sportjaar vinden plaats in de week van 4 t/m 8 juli. Het nieuwe seizoen start weer in de week van 5 t/m 9 september 2016. Hierop zijn 2 uitzonderingen:
– De kleuters in Zuid (maandag en dinsdag) hebben op 11 en 12 juli nog hun laatste les;
– De wedstrijdkinderen trainen door tot 13 juli en starten weer op maandag 28 augustus.

Wilt u opzeggen?
Mocht u om wat voor reden dan ook aan het eind van dit sportseizoen willen stoppen, denkt u dan aan het opzegtermijn? Uiterlijk 7 juli 2016 ontvangen wij graag de eventuele opzegging per mail op mailadres: leden@dosamsterdam.nl, onder vermelding van voor- en achternaam, dag en tijdstip van de les. Na ontvangst checkt de penningmeester of alle contributies zijn voldaan, waarna het lidmaatschap kan eindigen.

Gewoon blijven sporten bij DOS?
Wilt uw kind (of uzelf) volgend sportseizoen dat start na de zomervakantie gewoon bij DOS blijven sporten? Dan hoeft u niets te doen. Het lidmaatschap en de door u afgegeven automatische incasso blijven gewoon geldig.

Een groep opschuiven
De trainer zal per klas beoordelen of uw kind op basis van zijn/haar leeftijd een groep moet opschuiven. Als dat het geval is, krijgt u of uw kind van de trainer daar bericht over, via een formuliertje of briefje.

Jeugd Sport Fonds (JSF)
Ouders van kinderen die gebruikmaken van het Jeugd Sport Fonds moeten er rekening mee houden dat de toegekende toelage slechts 1 jaar geldig is. U dient direct na de zomervakantie een nieuw verzoek bij JSF in te dienen via uw contactpersoon. Wilt u ons op de hoogte stellen van dat verzoek, per mail naar leden@dosamsterdam.nl.

Wachtlijsten
Tijdig opzeggen is ook fijn voor alle kinderen die bij DOS Amsterdam op de wachtlijst staan. Er staan zo’n 250 kinderen te popelen om te kunnen starten.

Trainers
Er zal een aantal wisseling van trainers zijn. Zo zullen Eveline en Lisette, die lesgeven op de Wethouder Verheijhal, DOS helaas gaan verlaten. Voordat de eerste lessen weer aanvangen zullen wij bekendmaken wie deze lessen volgend jaar gaan geven.

Diploma turnen
De turnafdeling van DOS zal volgend jaar beginnen met Diploma Turnen. Er zal gedurende het jaar oefenstof worden geturnd voor een te behalen diploma. Tijdens twee kijkdagen voor de ouders zullen de diploma’s aan de kinderen worden uitgedeeld.

Onderlinge wedstrijd op 9 juli 2016
Heeft u uw kind opgegeven voor de onderlinge wedstijd op 9 juli? Dan krijgt u uiterlijk aan het einde van deze week alle informatie via de trainer, onder andere ook over de tijd waarop uw kind is ingedeeld. 

Graag wensen wij u alvast een hele fijne zomervakantie!
met een sportieve groet van het Bestuur en vrijwilligers van DOS Amsterdam

Comments are closed.